20. okt. 2012

Uka som gikk

Uke 42 har vær-messig blitt ei våt uke. Mye regn og nå flyter vassdraga over etter at både sommer og høst har gitt oss mye fuktighet. Blir spennende å se om prisen på strøm vil holde seg stabilt lav gjennom vinteren, er jo lov og håpe.
Ellers kan nevnes at skattevesenet har lagt ut skattelister og alle media ønsker å få oss til å tro at det er meningmann/kvinne som har stort behov for å sjekke hva naboen tjener. Kanskje er det heller media`s behov for å bedre opplagstallene som genererer denne grafisinga i hva folk tjener og har av formue. Likevel er det vel bra at vi har åpenhet om lønn og formue her i landet selv om dette ikke bør ha så stort fokus som media legger opp til.
Rettsaken i Vågå går sin gang og jeg håper at alle parter i saken får den behandling i domstolen som de har krav på. Igjen er media på hugget og bidrar sterkt til faren for forhåndsdømming. Også AP rota det til for seg her. De burde venta med sine utspill til rettsaka var over og dom var avsagt. Først da kunne de komme med sine anbefalinger og tiltak i forhold til partiets etiske regler.
Haldenserne har sett at kommunestyret på torsdag ikke kom særlig videre i sitt arbeid med å få orden på økonomien men det er kanskje ikke å forlange at dette skulle skje inneværende år. Slikt tar tid og med ny fast ansatt rådmann ligger vel forholdene godt til rette for at vi i løpet av 2013 skal se en klar bedring av kommunens økonomi. Dagens posisjon består ikke av partier jeg stemmer på men som velger respekterer jeg at flertallet i siste valg ønsket denne konstellasjonen og da skal de gis muligheten til å lede kommunen til beste for alle innbyggerne. Så får jeg håpe at mitt parti kan gjøre en bedre jobb med sine saker frem til neste valg og bringe seg selv tilbake på banen igjen.
God helg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar